Dankbetuiging Janie Schiff

Janie, de weduwe van onze geliefde, in oktober overleden, penningmeester Willem Schiff, zond ons een algemene dankbetuiging, gericht aan degenen die bij de uitvaart van Willem aanwezig waren of anderszins betrokkenheid hebben getoond, en een persoonlijk schrijven aan de leden van ons koor. Beide zijn hier als bijlagen toegevoegd.

Dankbrief + kaart