Komen en gaan

Afgelopen dinsdag zijn er twee nieuwe leden aangenomen:
– Carolien van der Ham, sopraan
– Bas van IJzendoorn, bas

Lotte Schreuder (sopraan) heeft haar lidmaatschap opgezegd i.v.m. verhuizing.